717ys理论片午影院无码

717ys理论片午影院无码

与前症相似,或在脸腮,痒烂,或在喉间舌下,色黄如蜂者,凶症也。毒火内灼上中下三焦之候∶面目俱赤,渴喜凉饮,胸腹热甚,坚满拒按,大便闭结,小便赤涩,神昏肢厥,甚则通体皆厥,舌苔老黄,或焦黑起芒刺,或焦苔黑瓣底,口开吹气,秽浊喷人,甚或浑身发臭,昏厥如尸,舌卷囊缩,或口噤齿,手足挛急,卧不着席。

汗解后,白舌苔有即退者,有迟一二日始退者,必得苔净、脉静、身凉,舌之两旁再生薄白新苔,方为邪尽。 凡遇脉之浮候盛大者,须谨察其沉候有无力处;六部脉皆盛者,须谨察其一部有独无力处。

【注】员利针,尖其形如,员而且锐。 六、食补之法,程钟龄谓药补不如食补,凡病邪未尽,元气虽虚,而不任重补,则从容和缓以补之,相其机宜,循序渐进,脉症相安,渐为减药,谷肉果菜,食养尽之,以底于平康。

世之治伤寒者,每误以温热治之,而治温热者,又误以伤寒治之,此辨之不明也。治法宜滋阴润燥,交济心肾为首要,周氏新加六味汤主之,间有可用六味加犀角汤者。

近人本此,虽不皆效,然妄汗搜风温燥之弊可免,玉钥之喻,可无愧矣喉见愈之方抄录,以免日久忘怀,并以此法示门下及儿辈,补石识。如不急治,俱转变为骨槽。

温热之脉必数,而有水在胸膈,其脉多缓,甚则迟弦,此脉夹水之辨也。长针主治虚邪伤,内舍骨解节腠殃,欲取深邪除远痹,刺法得宜始可康。

Leave a Reply