tv992深夜福利

tv992深夜福利

弱则发热浮乃来出旦中旦发,暮中暮发。脾水者,其人腹大,四肢苦重,津液不生,但苦少气小便难。

桔梗二两,水三升,煮取一升,顿服之。先其时发其汗,服汤已,先小寒者引衣自覆,汗出小便利即愈。

肝伤,其人脱肉又卧口欲得张,时时手足青,目瞑,瞳仁痛,此为肝脏伤所致也。卷十六胃腑方\噎塞第六治气噎不通,不得食方。

 故积者,五脏之所生;聚者,六腑之所成。 若大闭,加芒硝二两。

不瘥加黄芩二两,更作服之。卷七风毒香港脚方\诸膏第五治百病。

惟得食粳粱粟米,酱豉葱韭薤椒姜橘皮,又不得食诸生果子酸醋之食,犯者皆不可瘥。 以水八升,煮取二升半,分三服。

Leave a Reply