Vol337女神冯木木LRIS私房性感青瓷色内衣秀完美身材诱惑写真49P冯木木画语界

Vol337女神冯木木LRIS私房性感青瓷色内衣秀完美身材诱惑写真49P冯木木画语界

冬胃微石曰平,石多胃少曰肾病,但石无胃曰死石,而有勾曰夏病,勾甚曰今病。手阳明之脉,起于大指次指之端外侧,循指上廉,出合谷两骨之间,上入两筋之中,循膈,属大肠。

弱虫又名膈虫,令人多唾。黄雌鸡肉,味酸咸平无毒,主伤中消渴,小便数而不禁,补益五脏绝伤,五劳,益气力。

又方取羊胞盛水满中,炭火烧之尽熟,空腹服,不过四五度瘥。未成疮者,鸡子白和小豆末,敷之。

 六曰烂疔,其状色稍黑有白斑,疮中溃溃则有脓水流出,疮形大小如匙面,忌沸热食烂七曰三十六疔,其状头黑浮起,形如黑豆,四畔起大赤色,今日生一,明日生二,后日生三,乃至十,若满三十六,药所不能治,如未满三十六者可治,俗名黑。用鲫鱼一枚,破腹勿损,纳白盐于腹中,以针缝之,入铜器中火上煎,令干作末,敷疽疮中。

 食竟心内作停水不能自消,或为反胃。 善治病者,始于皮肤筋脉,即须治之。

每日旦服一合半,日再,渐加。五劳五脏病,六极六腑病,七伤表里受病。

Leave a Reply