27ID-026

27ID-026

大承气、调胃承气、桃核承气,洵可谓去血中热结矣。盖妇人乳中烦呕,是肝气之逆,逆则不下归肾而上冲肺。

不能专从标,而或则从本,或则从标。兹读中西书若有所得,有可以翼唐氏书者,敢抒其一得焉。

吐下之后,中气与津液大亏,故又佐以人参。 唐氏谓左右两肾系有窍最深,贯脊骨,通三焦,复有两管下接膀胱。

内容:淡豉别录苦寒。惟于不用麻黄用杏仁之故,则疏之未当。

 自千金外台以及后相传之佳方,凡用薏苡仁者,必兼有筋急拘挛、不可屈伸之证,寒挛用为佐使,亦取其能舒筋。内容:干姜以母姜去皮依法造之,色黄白而气味辛温,体质坚结,为温中土之专药,理中汤用之,正如其本量。

腹胀最不宜参,然以参佐浓朴姜夏,则参可用于除胀矣。二者证绝相悬,而首乌并建厥功。

Leave a Reply