Vol007战姝羽Zina写真套图51P战姝羽糖果画报

Vol007战姝羽Zina写真套图51P战姝羽糖果画报

夫藿香定喘,乃言感暑气而作喘也,非藿香于治外而更定喘也。近人未知之,余故时表出之。

不然,二苓、白术泻水有余,又何必借重泽泻乎。 气过动必散,此所以不可用之于补气之药耳。

 夫五子衍宗丸用车前子者,因枸杞、覆盆过于动阳,菟丝、五味子过于涩精,故用车前以小利之。或问《图经》载治恶刺及狐尿剌,摘取蒲公英根茎白汁,涂之立瘥,果有之乎?

然则孕妇因小水不利,偶一用之,何损于胎乎。肝木既平,仍宜补命门之火,龙雷而下安于肾宫,而火无浮命门也。

夫命门之火,原在肾之中,而不在肾外,淫羊藿补命门之火,亦在肾之中,而不在肾之外,亦何必求验于男女阴阳之物或问补命门之火者,宜于男子,而不宜于妇人,妇人火动,又安可救乎? 元参正微寒之品,而又善散浮游之火,治之正复相宜若胃火之起,势若燎原,不尽不止,往往热气腾天,火星口出,登高而歌,弃衣而走,而入。

孕妇勿用,恐坠胎元。或问桔梗乃舟楫之需,毋论攻补之药,俱宜载之而上行矣,然亦有不能载之者,何故?

Leave a Reply